Καλώς ήλθατε στο κέντρο υποστήριξης της Inforest o.c.

Με σκοπό την καλύτερη υπόστήριξή σας χρησιμοποιούμε τον παρόντα διαδικτυακό χώρο. Κάθε αίτημα υποστήριξης παίνρει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αριθμό, με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε την πρόοδο του αιτήματός σας και την ανταπόκρισή μας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το ιστορικό των αιτημάτων υποστήριξης και η όλη διαδικασία απαιτεί από εσάς την χρήση ένος πραγματικού λογαριασμού ηλεκτροκινού ταχυδρομείου.

Επιπλέον

Μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες που μπορεί να φανούν χρήσιμες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ομάδες συζητήσεων

Τηλεοπτικό κανάλι

Κέντρο μεταφορτώσεων

Εγγραφή σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις

Τέλος αν το κρίνετε απαραίτητο επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώνταςηλεκτρονικό ταχυδρομείο